Press "Enter" to skip to content

American Eagle 2018 1 OZ Palladium Proof Coin verkoopt uit in amper 5 minuten

De United States Mint heeft gisteren de langeverwachte eerste American Eagle 1 OZ Palladium proof munt in de verkoop gezet via haar website. Zoals een beetje werd verwacht verkocht de munt in sneltempo uit. Toch had niemand kunnen verwachten dat de populariteit zo enorm zou zijn. In een tijdspanne van slechts 15 minuten werd de verkoop reeds afgesloten en dat ondanks het feit dat er slechts één munt per huishouden kon worden besteld.

De American Eagle 2018 1 OZ Palladium Proof verschijnt in navolging van de eerste BU-versie van 2017. De waarde van deze munt schoot in sneltempo omhoog en wordt ook op vandaag nog steeds verkocht tegen een zeer mooie marge ten opzichte van de oorspronkelijke verkoopprijs. Hetzelfde scenario wordt nu ook verwacht voor de eerste American Eagle Palladium proof munt. De oplage van 15.000 is natuurlijk niet bepaald klein te noemen, maar de interesse lijkt groot genoeg om de oplage te rechtvaardigen. Ook de BU-versie van vorig jaar beschikte bovendien over dezelfde oplage.

Inmiddels werd er door de Amerikaanse dealer Apmex reeds voor gekozen om de PF70 gegrade coins door NGC in voorverkoop te plaatsen. Deze zijn op moment van schrijven nog steeds te koop, maar het prijskaartje is aanzienlijk. Voor de beste grade (overigens zonder speciaal label) leg je op dit ogenblik zomaar even een bedrag neer van 3,295.00 Amerikaanse dollar.

Comments are closed.