Press "Enter" to skip to content

Disclaimer

Het gebruik van deze website, goudenzilverblog.com is onderworpen aan de voorwaarden zoals aangegeven op deze pagina. Door gebruik te maken van deze website wordt er dan ook ten allen tijde geacht dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en u deze zonder enig voorbehoud heeft aanvaard.

Gebruik van Goudenzilverblog.com

De informatie die is terug te vinden op deze website is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet mogelijk om rechten aan de informatie op deze website te ontlenen. Uiteraard neemt Goudenzilverblog.com de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen evenals het onderhouden van deze website.

Bij het opstellen van de informatie wordt gebruik gemaakt van (internationale) bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie is opgesteld kunnen wij op geen enkele manier instaan voor de correctheid, volledigheid evenals actualiteit van de aangeboden informatie.

Goudenzilverblog.com garandeert op geen enkele manier dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Goudenzilverblog.com wijst eender welke aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Hier op Goudenzilverblog.com zijn links terug te vinden die verwijzen naar websites van derden. Het spreekt voor zich dat Goudenzilverblog.com geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de inhoud, het gebruik en / of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Het gebruik van deze links is dan ook volledig op eigen risico van de gebruiker. De informatie die is terug te vinden op deze websites werd door Goudenzilverblog.com op geen enkele manier nader beoordeeld op vlak van correctheid, redelijkheid, actualiteit evenals volledigheid.

Informatie gebruiken van Goudenzilverblog.com

Alle intellectuele eigendomsrechten evenals de andere rechter met betrekking tot alle informatie die wordt aangeboden op deze website (omvattend alle teksten, het grafisch materiaal evenals de eventuele logo’s) berusten bij Goudenzilverblog.com. Het is dan ook op geen enkele wijze toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of verveelvoudigen zonder hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Goudenzilverblog.com. Het is wel toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en / of te downloaden voor persoonlijk gebruik. Ook het liken en sharen van de informatie op Goudenzilverblog.com is uiteraard toegestaan met als voorwaarde dat de bron duidelijk zichtbaar is.

Aanpassingen

Goudenzilverblog.com heeft ten allen tijde het recht om de informatie op haar website, met inbegrip van deze disclaimer, ten allen tijde aan te passen zonder hiervoor (op voorhand) een nadere aankondiging te doen. Het wordt dan ook ten stelligste aangeraden om regelmatig te controleren of op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, werd aangepast.

Toepasselijk recht

Op deze website evenals de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Goudenzilverblog.com.